Tystnad: arbetande app

Tystnad: arbetande app
  •  April 15, 2021


De flesta applikationer pekar där surret är. Med Stereopublic hittar du precis motsatsen, med användarinspelade ljudfiler: det finns redan 600 platser i 35 städer runt om i världen som erbjuder sinnesfrid till hands.

I en stor stad är det lättare att hitta brus än tystnad. För att bekämpa denna förorening och hjälpa människor att hitta förnuft i mitten av staden skapade New Yorker Jason Sweeney appen Stereopublic.

Han förklarar att hans uppfinning fungerar som en "interaktiv ljudkarta" där människor kan "geo-lokalisera" och dela de tysta platserna de hittar. Förutom att trigga smarttelefonens GPS, måste alla som vill registrera en plats spela in det omgivande ljudet i 30 sekunder, vilket fungerar både som bevis och ”smakning” för dem som är intresserade av att känna indikationen.

Förutom "stressad" har appen varit särskilt användbar för personer som behandlas med autism och schizofreni, med större känslighet för ljudaggression.

THIS APP MAKES THINGS AWKWARD (April 2021)


Rekommenderas