En lysande hämnd

  •  April 15, 2021


En lysande hämnd

Vill du skicka ett meddelande till fiender eller ex? Välj glitter. Webbplatsen skickar gnista till alla du beställer för att visa hur fantastisk du är. Att skaka av dammet med stil medan du vänder dig.

Läs mer:

Selfie är inte helig - Överdrivning i autofoto meddelar problem
Otherworldly Costume - Apocalypse Calls for Style

Genom att anställa tjänsten på den australiska webbplatsen Ship Your Enemies Glitter investerar du cirka 20 reais och du är klar.


Inom några dagar får den valda personen ett anonymt kuvert. När en enhet öppnar skjuter en glittermoln över mottagaren.

glitter

En glitterbombe för att visa vem som lyser


Med glitter är hämnd lysande. Detta beror på att det, när det släppts ut i miljön, är praktiskt taget omöjligt att rengöra.

Även med en dammsugare kan du hitta spår av det månader efter olyckan.

Eftersom tjänstens lansering i december 2014 sammanföll med tiden för nyårets resolutioner var framgången omedelbar.


Men tyvärr, på grund av antalet åtkomst, är leveranserna tillfälligt avbrutna.

ljusa hämnd

Webbplatsen skickar glitter överallt i världen.

What's in the box CHALLENGE (April 2021)


Rekommenderas